SERVICIUL SECRETARIAT AL COMISIEI DE EVALUARE PERSOANE CU HANDICAP PENTRU ADULTI
  Sef Serviciu: Loredana Despina Fifu Calea Mosilor nr. 229
Telefon Serviciu: 212. 00. 67
Atributii:
  • efectueaza operatiunile specifice secretariatului referitoare la constitutirea comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap ;
  • organizeaza sedintele ; convoaca membrii comisiei si persoanele interesate ; intocmeste ordinea de zi si o prezinta spre aprobare si semnare presedintelui comisiei; pregateste mapele cu materialele de sedinta pentru membrii comisiei ;
  • participa la sedintele comisiei si consemneaza procesele verbale ale acestora ;
  • redacteaza hotararile comisiei, tine evidenta acestora si le aduce la cunostinta celor interesati ;
  • intocmeste rapoarte lunare privind activitatea desfasurata in domeniul protectiei persoanelor adulte cu handicap si le prezinta spre analiza si avizare conducerii Directiei de Protectie Sociala Sector 2 ;
  • se preocupa de asigurarea ordinii de intrare la evaluarea de catre comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap adulte ;
  • se asigura de desfasurarea in conditii optime a activitatii comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap adulte ;
  • transmite compartimentului resurse umane din aparatul propriu al Directiei de Protectie Sociala Sector 2 foaia colectiva de prezenta a membrilor comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap in vederea remunerarii acestora pentru sedinta la care au participat ;
  • intocmeste procesul verbal cu ocazia constituirii comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap adulte ;
  • sustine programul cu publicul referitor la procedura si programul comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap ;
  • pastreaza corespondenta cu forurile si persoanele interesate direct de activitatea comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap adulte
  • intocmeste proiectul programului individual de recuperare, readaptare ºi integrare socialã in functie de propunerile Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti pe care il aduce la cunostinta conducerii Directiei de Protectie Sociala Sector 2;
  • acorda consultanta juridica, legislativa, psiho-sociala si de orice alta natura, in limita posibilitatilor, pentru persoanele care se prezinta la comisia medicala;
  • evalueaza situatia socio-materiala a persoanelor care se prezinta la comisie si ii indruma pe acestia catre serviciile de specialitate ale Directiei de Protectie Sociala Sector 2 care le pot asigura serviciile dorite;
  • mentine legatura cu celelate compartimente de specialitate ale Directiei de Protectie Sociala Sector 2 pentru asigurarea tuturor serviciilor solicitate de persoanele care se prezinta la comisie in conformitate cu legislatia in vigoare;
  • arhiveaza dosarele si actele emise de comisie ;
  • indeplineste si alte sarcini la solicitarea conducerii institutiei.