SERVICIUL ASISTENTA, CONSILIERE SI PREVENIRE ABANDON
  Sef Serviciu: MANOLE FLORIN Str. Dimitrie Racovitã nr. 22
Telefon Serviciu: 310.24.17
Atributii:
  • Previne situatiile ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;
  • Acorda asistenta si sprijin de urgenta parintilor copilului, urmarind ca acestia sa-si poata asuma responsabilitatile si indeplini obligatiile cu privire la copil;
  • Actioneaza pentru prevenirea abandonului de copii prin planning familial si educatie contraceptiva;
  • Elaboreaza proiecte pentru infiintatrea de centre, asigura coordonarea acestora si implemenrarea proiectelor, precum si coordonarea activitatii sistemului de servicii;
  • Implica organismele private autorizate in programe ce au ca scop reducerea numarului de copii abandonati si institutionalizati;
  • Îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Ajunct/Directorului General, care au legatura cu specificul activitatii compartimentului si al Directiei generale.