Cum poti beneficia de indemnizatia de însotitor ?


Cine poate beneficia de indemnizatia de însotitor ?

Cui trebuie sa va adresati ?


Ce trebuie sa faceti ?


PASUL 1: depuneti cererea de acordare a indemnizatiei de însotitor (întocmita de persoana cu handicap sau reprezentantul sau legal) împreuna cu actele necesare; actele sunt prezentate mai jos

Acte necesare:
• copia actului de identitate
• copia certificatului de încadrare în grad de handicap
• daca persoana cu handicap este pensionara, va depune copia deciziei de pensionare si ultimul talon de pensie, în original
• copia actului de identitate al reprezentantului legal (pentru minori sau pentru persoanele cu handicap grav puse sub interdictie, inclusiv hotarârea judecatoreasca în copie)

PASUL 2: în termen de 30 zile de la data înregistrarii cererii se efectueaza în mod obligatoriu ancheta sociala pentru verificarea îndeplinirii conditiilor de acordare a indemnizatiei de însotitor.

PASUL 3:

Cum se efectueaza plata ?

Exista 3 modalitati de plata:


IMPORTANT !
Persoana cu handicap are obligatia, conform legii, sa anunte Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2, în termen de 10 zile, cu privire la orice modificare survenita în situatia socio-economico-medicala (ex: schimbare acte identitate, schimbare certificat de încadrare în grad de handicap, obtinerea altor venituri, etc.), de natura sa modifice acordarea acestor drepturi.